Çiftçilere sağlanacak mazot ve gübre dayanağı için uygulama temelleri belirlendi

İHA

Türkiye’de bitkisel üretimi artırmak ve üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak maksadıyla çiftçilere sağlanacak dayanaklara ait yordam ve asıllar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğle, sağlanan takviyelerin müracaat ve ödeme tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Destek müracaat tarihleri

Buna nazaran, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yahut Örtüaltı Kayıt Sistemi’nde (ÖKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bildiride anılan yem bitkileri dayanağı için 1 Ocak 2023’ten, öbür desteklemeler için ise bugünden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen yahut yasal temsilcisi aracılığıyla müracaatta bulunabilecek.

Çiftçi katkısı oranında destek

Kamu yahut kamu faydasına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim malzemelerine sadece çiftçi katkısı oranında destekleme yapılacak.

Bu ve gibisi durumlarda, kurumlara kesilmiş fatura ekinde ilgili çiftçi tarafından ödenen bedele karşılık gelen ölçü bilgilerini gösteren ve ilgili kurum tarafından hazırlanmış liste çiftçinin evrakına eklenecek.

Mazot ve gübre dayanağında kriterler

Çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde ziraî üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım toprağı büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.

Hesaplanan mazot ve gübre takviyesi, çiftçilerin Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

29 Aralık’a kadar müracaat kaidesi var

Mazot ve gübre takviyesinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık’a kadar yazılı olarak bildirecek.

Kuru tarım / sulu tarım takviye destek miktarı

Kuru tarımda dane zeytine dekar başına 575 kilogram, zeytinyağına 115 kilogram, sulu tarımda dane zeytine 850 kilogram, zeytinyağına 170 kilogram randıman ölçüsüne kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Organik ve güzel tarım

2016 üretim yılından başlamak üzere toplam 5 üretim yılı organik tarım yahut uygun tarım uygulamaları takviyeleri ödemesinden faydalandırılan topraklar, 2023 üretim yılında yetiştirilen eserin bulunduğu kategoriye bakılmaksızın Bildiri ekinde belirtilen “3. Kategori” ünite fiyatı üzerinden desteklenecek.

Ormandan tahsisli yerlerde destek

Ormandan tahsisli yerlerde dayanaklara husus ve tahsis gayesine uygun eserlerin üretilmesi halinde, bu eserlerin yetiştirildiği yerler 2023’te tıpkı kategori takviyelerinden faydalandırılacak.

Antep fıstığı üretimi

2021 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı yahut standart fidan ve sertifikalı yahut standart Antep fıstığı üretim gereci kullanıldığında 2022 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu koşulu aranmayacak. Bu yıl faturalandırılmış fidanların ise bitki muayene raporuna sahip olması gerekecek.

Destekten faydalanma şartları

Desteklemelere ait yapılan müracaatlarda hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz yahut alındı dokümanını ibraz etmeyenler ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda hizmet bedelinin Ziraat Bankası tarafından destekleme ödemesi fiyatından tahsil edilmesine dair taahhüdü onaylamayanlar, bildiride anılan destekleme ödemelerinden faydalanamayacak.

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen eserlerin ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir dayanağı ödemeleri yapılmayacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Exit mobile version